Mga Tuntunin at Kundisyon

Sa pahinang ito makikita mo ang mga pangkalahatang tuntunin at kundisyon ng https://www.finabud.com/, tulad ng ginawang magagamit ng FinaBud. Sa mga pangkalahatang tuntunin at kundisyon na ito na isinasaad namin sa ilalim ng aling pagrereserba nag-aalok kami ng impormasyon sa aming website sa iyo.

Pag-aari ng intelektwal

Ang paggamit ng impormasyon sa website na ito ay walang bayad hangga’t hindi ka nakakopya, namamahagi o kung hindi man ay gumamit o maling paggamit ng impormasyong ito. Maaari mo lamang magamit muli ang impormasyon sa website na ito alinsunod sa mga regulasyon ng ipinag-uutos na batas.

Maaaring hindi mo magamit muli ang teksto, mga larawan o iba pang mga materyales sa website na ito nang walang malinaw na nakasulat na pahintulot ng FinaBud. Ang pag-aari ng intelektuwal ay nakasalalay sa FinaBud.

Kung naaangkop:

Para sa mga presyo na nakalista sa aming website, nagsusumikap kaming maging tumpak hangga’t maaari sa pagsasalamin ng katotohanan at mga presyo na tinukoy. Ang mga pagkakamali na lumitaw sa paggalang na ito at makikilala bilang mga error sa pag-type o pagta-type ay hindi dapat bumubuo ng mga batayan para sa pag-angkin o pag-akala ng isang kontrata o kasunduan sa FinaBud.

Nagsusumikap ang FinaBud na matiyak na ang website nito ay napapanahon hangga’t maaari. Kung, sa kabila ng mga pagsisikap na ito, ang impormasyon o nilalaman sa website na ito ay hindi kumpleto o hindi tama, hindi kami makakatanggap ng anumang pananagutan para dito.

Ang impormasyon at / o mga produkto sa website na ito ay inaalok nang walang anumang uri ng garantiya at / o pag-angkin sa kawastuhan. Nakalaan sa amin ang karapatang baguhin, alisin o muling i-post ang mga materyal na ito nang walang paunang abiso. Ang FinaBud ay hindi tumatanggap ng pananagutan para sa anumang impormasyon sa mga website na tinutukoy namin sa pamamagitan ng mga hyperlink.

Mga pagbabago

Kung magbabago ang mga pangkalahatang tuntunin at kundisyon na ito, mahahanap mo ang pinakabagong bersyon ng disclaimer ng https://www.finabud.com/ sa pahinang ito.

Ang pangkalahatang pahina ng mga tuntunin at kundisyon ay nilikha sa algemenevoorwaardenvoorbeeld.nl.